Curriculum活動課程

課程元素

課程元素

戶外活動有溯溪、登山、腳踏車、攀岩、垂降、獨木舟等。
體驗活動有露營、炊煮、定向、捷兔、夜遊、溫泉、平面遊戲等。

Description

                                                                                                    

溯溪-
溪流中冒險,感受沁涼的溪水,在快樂中也能有所學習,彼此照顧彼此透過溝通、嘗試、經驗學習去突破挑戰,
可設計溪流遊戲、涉溪尋路、急流橫渡、深潭泳渡、急瀑攀登、高台跳水等挑戰活動。
登山-
讓山與整個團隊說話,練習判別地圖、決定方向、
每個夥伴都是重要的角色、互相溝通、協調節奏,
遭遇困難需要互相鼓勵,
一起走到終點時,就是團隊的起點!


炊煮-
從採買到烹煮,都需要夥伴共同完成,一連串團隊的互動決定你是否吃得飽!平面遊戲-
精心設計的遊戲,考驗互相合作、耐心、突破困難的勇氣,我們會對彼此有好多好多的認識!
露營-
尋找安全地形、整地、搭建、守望、在星空下聊天,是一天最好的結束!